Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Grupa nieformalna z Turawy „Seniorzy z naszej Gminy” pozyskała dotację na realizację projektu „Babcia z Dziadkiem też potrafią”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja 100 mieszkanek i mieszkańców Gminy Turawa w wieku

senioralnym (60+) poprzez udział w zajęciach kulturalnych. Projekt składa się z trzech części:

- 15-godzinne warsztaty teatralne – uczestnicy i uczestniczki pod kierunkiem instruktora opracują scenariusz, a następnie przygotują inscenizację. Premiera nastąpi podczas Balu „Kapelusze mają duszę”.

- 10-godzinne warsztaty plastyczne – będą je prowadziły uzdolnione plastycznie seniorki z Gminy Turawa. Każda osoba zainteresowana udziałem w Balu weźmie udział w warsztatach, podczas których będzie przygotowywać indywidualne, fantazyjne nakrycie głowy.

- Bal na 100 osób pod hasłem "Kapelusze mają duszę" - kulminacją wcześniejszych działań będzie bal, który odbędzie się w Bierdzanach. “Biletem” wstępu będzie nakrycie głowy. Podczas Balu odbędzie się konkurs na najpiękniejsze nakrycia głowy.

Zapisy i kontakt: tel. 887 864 110.

Patronem projektu jest Fundacja Flexi Mind.

r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a